Vælg behandling (Klik på 'Vælg')

   
< 1 år siden sidst Nyt problem, inden for 12 mdr. siden din sidste kiropraktor konsultation.
1-3 år siden sidst Hvis det er mellem 1-3 år siden din sidste kiropraktor konsultation, uanset problemets karakter.
Ny Patient Kiropraktortid til dig, der aldrig er blevet behandlet her i klinikken før.
Baby/Barn Ny patient Alder 0-12 år. Kiropraktortid til dit barn, der aldrig er blevet behandlet her i klinikken før.
Baby/barn Opfølgning Alder 0-12 år. Opfølgende behandling af kendt problem, inden for 3 mdr. siden sidste kiropraktor konsultation.
Opfølgning Opfølgende behandling af kendt problem, inden for 3 mdr. siden din sidste kiropraktor konsultation.
Over 3 år siden s.be Hvis der er gået mere end 3 år siden sidste kiropraktor konsultation, uanset problemets karakter.
Fysioterapi opflg. Opfølgende konsultation ved fysioterapeut
Massage 30 min. 30 minutters Fysiurgisk Massage.
Massage 60 min. 60 minutters Fysiurgisk Massage.
Fysioterapi 1. kons Første konsultation ved fys.

Persondata-politik: Booking-modulet anvender ikke cookies.
I forbindelse med booking skal du angive cprnr, mobilnr., navn, og email.
Disse oplysninger anvendes kun til identifikation.
Du kan vælge om der skal sendes en aftalebekræftelse til dig på SMS/e-mail.
Dine oplysninger håndteres jvf. EU-persondataforordningen.