Vælg behandling (Klik på 'Vælg')

   
1. Konsultation (30 min) Vælg denne konsultation, når det er første gang du kommer til klinikken med et nyt problem - hvilket oftest kræver en nøjere, gennemgribende undersøgelse samt i særlige situationer kan påkræve en røntgenundersøgelse af det pågældende "område" - af naturlige grunde vil dette være tidskrævende.
2. Konsultation (15 min) Vælg denne konsultation, hvis du har været til behandling af "lignende" problem indenfor en "rimelig tidshorisont" = senest 2 år siden sidste behandling.
3. Konsultation (10 min) Brug denne ved "efterfølgende konsultationer" - efter en 1. Konsultation eller 2. Konsultation (beskrevet ovenfor) - ELLER - ved "et tilbagefald" af et kendt problem, behandlet indenfor seneste 3 måneder.
4. Dobbelt konsultation (20 min) Vælg denne type konsultation - hvis du mener, at problemet er "mere omfattende" og kræver både mere samtale og/eller undersøgelse

Persondata-politik: Booking-modulet anvender ikke cookies.
I forbindelse med booking skal du angive cprnr, mobilnr., navn, og email.
Disse oplysninger anvendes kun til identifikation.
Du kan vælge om der skal sendes en aftalebekræftelse til dig på SMS/e-mail.
Dine oplysninger håndteres jvf. EU-persondataforordningen.